Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Mεταφορά προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Για τη ρύθμιση των μεταφορών προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδόθηκε η Οδηγία 2009/43/ΕΚ.

Για τη μεταφορά της Οδηγίας εκδόθηκαν οι περί Ελεγχόμενων Ειδών (Ενδοκοινοτική Μεταφορά Προϊόντων Συνδεόμενων με τον Τομέα της Άμυνας) Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 523/2011 που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4538 της 23.12.2011.

Στις 25.4.2019 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5156 το περί Ελεγχόμενων Ειδών (Ενδοκοινοτική Μεταφορά Προϊόντων Συνδεόμενων με τον Τομέα της Άμυνας) (Τροποποιητικό) Διάταγμα Κ.Δ.Π. 143/2019. Με το Διάταγμα αντικαταστάθηκε ο κατάλογος ελεγχόμενων προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Κ.Δ.Π. 523/2011.

Για τo έντυπο αίτησης για άδεια ενδοκοινοτικής μεταφοράς προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, πατήστε εδώ.


Δ.Π. 523 2011.pdf Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 523 2011.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1695,93Kb)
3.pdf
γενική άδεια μεταφοράς Αρ. 3.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 82,04Kb)
1.pdf
γενική άδεια μεταφοράς Αρ. 1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 86,51Kb)
2.pdf
γενική άδεια μεταφοράς Αρ. 2.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 86,81Kb)
Δ.Π. 143 2019 κατάλογος ενδοκοινοτική μεταφορά.pdf
Κ.Δ.Π. 143 2019 κατάλογος ενδοκοινοτική μεταφορά.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1300,1Kb)


No documents found
Πίσω


_______________________________________________
© 2013 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Εμπορίου