Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Προώθηση Εμπορίου Υπηρεσιών
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βασική επιδίωξη του Τομέα Προώθησης Εμπορίου Υπηρεσιών, αποτελεί η προβολή και προώθηση της Κύπρου ως κέντρου διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και παροχής υπηρεσιών σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού.

  • Προώθηση Υπηρεσιών

Προς επίτευξη των πιο πάνω στόχων, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αναλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την καταχώρηση διαφημίσεων σε έγκυρα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του εξωτερικού, τη διοργάνωση επισκέψεων δημοσιογράφων και επιχειρηματιών στην Κύπρο, τη διεξαγωγή έρευνας ξένων αγορών, τη διοργάνωση σεμιναρίων στο εξωτερικό σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, καθώς και τη διοργάνωση της συμμετοχής σε εξειδικευμένες εκθέσεις.

No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ