Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προώθηση Εμπορίου Προϊόντων




ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ

Συντονιστής Κλάδου

Βασίλης Σεργίου - Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Α’
Αρ. Γραφείου: 212, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22 867268
Φαξ: 22 304924
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: vsergiou@mcit.gov.cy

Προσωπικό Κλάδου

Άντρη Βενιζέλου - Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Αρ. Γραφείου: 205, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22867224
Φαξ: 22 304924
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: avenizelou@mcit.gov.cy

Κατερίνα Ελευθεριάδου - Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας (Αορίστου Χρόνου)
Αρ. Γραφείου: 208, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22867251
Φαξ: 22 304924
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: keleftheriadou@mcit.gov.cy

Ελένη Θησέως - Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας 1ης Τάξης
Αρ. Γραφείου: 210, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22867329
Φαξ: 22 304924
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: ethiseos@mcit.gov.cy

Θεόδωρος Θεοδώρου - Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Αρ. Γραφείου: 203, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22867330
Φαξ: 22304924
email: ttheodorou@mcit.gov.cy

Στέλιος Χριστοδούλου - Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Αρ. Γραφείου: 209, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22867234
Φαξ: 22304924
email: schristodoulou@mcit.gov.cy







No documents found




Πίσω


_______________________________________________
© 2013 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Εμπορίου