Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Ανακοινώσεις


Επαναπροκήρυξη των Σχεδίων de Minimis 2020


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι επαναπροκηρύσσει τα Σχέδια χορηγιών de minimis και αρχίζει την παραλαβή αιτήσεων από επιχειρήσεις του γεωργικού και βιομηχανικού τομέα καθώς και του τομέα των υπηρεσιών, για ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 1/1/2020 – 31/12/2020, στα πλαίσια των τριών πιο κάτω Σχεδίων:

  • «Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) για Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό».
  • «Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό».
  • «Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) σε Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στο εξωτερικό».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή την ιστοσελίδα του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ts. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως ή με ιδιωτικό courier από τις 29/10/2019 μέχρι και τις 4/11/2019 στη διεύθυνση που αναγράφεται πιο κάτω. Αιτήσεις που θα ληφθούν μετά τις 4/11/2019 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα λαμβάνονται υπόψη. Σημειώνεται ότι, το Υπουργείο ουδεμία δέσμευση αναλαμβάνει έναντι των αιτητών μέχρι τη ψήφιση του Προϋπολογισμού για το έτος 2020 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Προτρέπονται οι επιχειρήσεις να παρακολουθούν συστηματικά τις Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας καθότι ενδέχεται η περίοδος προκήρυξης των Σχεδίων να μετακινηθεί κατά περιόδους και να διαφοροποιείται από έτος σε έτος.Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Κλάδος Προώθησης Εμπορίου
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: 22867167 ή 22867134 (Βιομηχανικά), 22867251 ή 22867329 (Γεωργικά),
22867134 ή 22867331 (Υπηρεσίες)
www.mcit.gov.cy/ts

Έντυπα αιτήσεων
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ανακοίνωση επαναπροκήρυξης Ιδιωτικό 2020.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 555,83Kb)
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ