Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Ανακοινώσεις


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (05-13 Σεπτεμβρίου 2020), στην οποία το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας θα συμμετέχει με κρατικό περίπτερο.


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι στα πλαίσια του Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας de minimis προς Κυπριακές επιχειρήσεις προϊόντων και υπηρεσιών για συμμετοχή σε εκθέσεις τους εξωτερικού, στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συμμετέχει με κρατικό περίπτερο, προτίθεται να συμμετάσχει στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 05 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2020. Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από τις 19/09/2019 μέχρι και τις 21/10/2019.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Ανακοίνωση Προκήρυξης ΔΕΘ 2020.docx (Μέγεθος Αρχείου: 68,02Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
de minimis ΔΕΘ Υπηρεσίες Κρατική Συμμετοχή 2020.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 764,96Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
de minimis ΔΕΘ Προϊόντα Κρατική Συμμετοχή 2020.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 950,83Kb)
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ