Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία ΕμπορίουExport Helpdesk + Αρχή Κρατικών Εκθέσεων

Οδηγός για Εμπορικές Συμφωνίες + Στατιστικές Εκθέσεις

Οδηγός για Εμπορικές Συμφωνίες + Στατιστικές Εκθέσεις

Τελευταία Νέα


08/11/2018 - Ο Υπουργός Εμπορίου μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Υπουργών Εμπορίου
 
07/11/2018 - Νέος γύρος αιτήσεων αναστολής των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα
 
17/09/2018 - Συμμετοχή της Κύπρου στην Διεθνή Έκθεση Επίπλων «MAISON ET OBJET»
 
30/08/2018 - Προκήρυξη σχεδίων de minimis 2019 για ιδιωτική συμμετοχή - Προώθηση Εμπορίου
 
16/07/2018 - Υποβολή Αιτήσεων για το Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών 2017
 
28/06/2018 - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού σύμφωνα με το σχέδιο ήσσονος σημασίας de minimis σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν σε εκθέσεις υπηρεσιών που οργανώνει το ΥΕΕΒ&Τ με κρατικό περίπτερο το έτος 2019
 
15/06/2018 - Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας 'De Minimis" σε κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συμμετέχει με κρατικό περίπτερο
 
21/05/2018 - Ο Υπουργός Εμπορίου μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Υπουργών Εμπορίου
 
27/03/2018 - Παρουσίαση Κυπριακών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα (Αθήνα 11/03/2018, Πάτρα 12/03/2018, Καλαμάτα 14/03/2018)
 
27/03/2018 - Διοργάνωση σεμιναρίων στην Ιταλία (Ρώμη 20/03/2018 & Μιλάνο 22/03/2018)
 
27/02/2018 - Σχεδίο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων, για διερεύνηση ξένων αγορών
 
23/02/2018 - Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Δράσεις Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων Συμφωνά με το «Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες»
 
31/01/2018 - Συμμετοχή της Κύπρου στην Διεθνή Έκθεση Οικοδομικών Υλικών «THE BIG 5»
 
20/12/2017 - Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων, για διερεύνηση ξένων αγορών
 Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ