Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία ΕμπορίουExport Helpdesk + Αρχή Κρατικών Εκθέσεων

Οδηγός για Εμπορικές Συμφωνίες + Στατιστικές Εκθέσεις

Οδηγός για Εμπορικές Συμφωνίες + Στατιστικές Εκθέσεις

Τελευταία Νέα


25/08/2016 - Ανακοίνωση δημόσια διαβούλευση για πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών 25.8.2016 2.doc
 
17/08/2016 - Παράταση για υποβολή αιτήσεων για το Κυπριακό Bραβείο Eξαγωγών 2015
 
30/06/2016 - Υποβολή Αιτήσεων για το Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών 2015
 
29/06/2016 - Συμμετοχή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Διεθνείς Εκθέσεις Γεωργικών και Βιομηχανικών Προϊόντων
 
12/05/2016 - Συμμετοχή του Υπουργού Εμπορίου στη συνάντηση Υπουργών Εμπορίου 13.05.2016, στις Βρυξέλλες
 
27/04/2016 - Παράταση για υποβολή αιτήσεων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό που οργανώνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
 
26/04/2016 - Συμμετοχή της Κύπρου στις διεθνείς εκθέσεις «Fruit Logistica», «Gulfood» και «FHA Asia Singapore»
 
04/04/2016 - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό που οργανώνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
 
12/02/2016 - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2016 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης που αφορούν τα Γεωργικά Προϊόντα και εφαρμόζονται στην Εσωτερική Αγορά και σε Τρίτες Χώρες τα οποία ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1144/2014
 
03/09/2015 - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμέτοχη σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό, προς κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων
 Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ