Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Εμπορικά Κέντρα
Με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στο διεθνές εμπόριο, η Υπηρεσία Εμπορίου μελετά την ίδρυση και νέων Εμπορικών Κέντρων σε χώρες που παρουσιάζουν ενθαρρυντικές προοπτικές για τα Κυπριακά προϊόντα και υπηρεσίες.


Για πρόσβαση στην ιστοσελίδα του κάθε Εμπορικού Κέντρου, επιλέξτε ανάλογα.

Εμπορικά Κέντρα - κατάλογος
Τα στοιχεία επικοινωνίας και οι χώρες που καλύπτουν τα Εμπορικά Κέντρα, περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά στο πιο κάτω αρχείο.


Σχετικά Αρχεία:

Εμπορικά Κεντρα 2020.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 447Kb)

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ