Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εμπορικά Κέντρα
Με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στο διεθνές εμπόριο, η Υπηρεσία Εμπορίου μελετά την ίδρυση και νέων Εμπορικών Κέντρων σε χώρες που παρουσιάζουν ενθαρρυντικές προοπτικές για τα Κυπριακά προϊόντα και υπηρεσίες.


Για πρόσβαση στην ιστοσελίδα του κάθε Εμπορικού Κέντρου, επιλέξτε ανάλογα.

Εμπορικά Κέντρα - κατάλογος
Τα στοιχεία επικοινωνίας και οι χώρες που καλύπτουν τα Εμπορικά Κέντρα, περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά στο πιο κάτω αρχείο.


Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2013 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Εμπορίου