Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Έντυπα ΑιτήσεωνShow details for [<span class="text"><b> 01. ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ</b></span>] 01. ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Show details for [<span class="text"><b> 02. ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b></span>] 02. ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Show details for [<span class="text"><b> 03. EXPORT HELPDESK</b></span>] 03. EXPORT HELPDESK
Hide details for [<span class="text"><b> 04. ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΕΞΑΓΩΓΗΣ</b> 04. ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΈντυπο αίτησης για άδεια εισαγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (39,27 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΈντυπο αίτησης για έκδοση εγγράφου επιτήρησης για χαλυβουργικά προϊόντα και προϊόντα αλουμινίου (21,88 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΈντυπο αίτησης για άδεια εξαγωγής ειδών διπλής χρήσης (39,27 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΈντυπο αίτησης για άδεια εξαγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού (38,25 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΈντυπο αίτησης για άδεια εξαγωγής πυροβόλων όπλων για μη στρατιωτικούς σκοπούς (39,27 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΈντυπο αίτησης για άδεια μεταφοράς προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας (37,74 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΈντυπο αίτησης για έκδοση άδειας εξαγωγής ή εισαγωγής για είδη που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια (42,84 Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΥπεύθυνη δήλωση σχετικά με προσωπικά δεδομένα (125,14 Kb)
Show details for [<span class="text"><b> 05. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ</b></ 05. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ


Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ