Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Στήριξη / Εξυπηρέτηση Επιχειρήσεων


Προς υλοποίηση των στόχων της, η Υπηρεσία Εμπορίου διαχειρίζεται αριθμό σχεδίων και προγραμμάτων, που σκοπό έχουν την υποβοήθηση των επιχειρήσεων και την αύξηση και γεωγραφική διαφοροποίηση των εξαγωγών.

Δράσεις Υπηρεσίας Εμπορίου για στήριξη επιχειρήσεων

No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ