Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Στήριξη / Εξυπηρέτηση Επιχειρήσεων


Προς υλοποίηση των στόχων της, η Υπηρεσία Εμπορίου διαχειρίζεται αριθμό σχεδίων και προγραμμάτων, που σκοπό έχουν την υποβοήθηση των επιχειρήσεων και την αύξηση και γεωγραφική διαφοροποίηση των εξαγωγών.

Δράσεις Υπηρεσίας Εμπορίου για στήριξη επιχειρήσεων
_______________________________________________
© 2013 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Εμπορίου