Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Εμπορίου

Έκδοση αδειών εισαγωγής / εξαγωγής

Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών, εφαρμόζει την πολιτική που υιοθετείται από τους οργανισμούς αυτούς για την εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης, όπλων, στρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και για την εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών και χαλυβουργικών προϊόντων. Αρμόδιος για την έκδοση των σχετικών αδειών -οι οποίες εμφανίζονται πιο κάτω- είναι ο Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής.


Άδειες εισαγωγής/εξαγωγής - επιλογή

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ