Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακό Βραβείο ΕξαγωγώνΛογότυπο Βραβείου Εξαγωγών

Ο θεσμός του Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών καθιερώθηκε με σκοπό την αναγνώριση και επιβράβευση εξαιρετικής προσπάθειας για αύξηση των εξαγωγών κυπριακών βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο αριθμός των Βραβείων που απονέμονται, σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τα Κριτήρια, είναι κατ’ ανώτατο όριο:
  • τέσσερα για βιομηχανικά προϊόντα, σε διαφορετικούς κλάδους το κάθε Βραβείο όπου αυτό είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής.
  • ένα για εξαγωγικές επιχειρήσεις.
  • ένα για γεωργικά προϊόντα.
  • ένα Ειδικό Βραβείο για βιομηχανικά προϊόντα.
  • τρία για υπηρεσίες.
  • ένα Ειδικό Βραβείο για υπηρεσίες.
  • ένα για Τουριστικές υπηρεσίες.

Τα Ειδικά Βραβεία για Βιομηχανικά Προϊόντα και για Υπηρεσίες, απονέμονται σε επιχειρήσεις με εξαιρετικές επιδόσεις, είτε για εξαγωγή νέου βιομηχανικού προϊόντος / νέας υπηρεσίας, είτε σε περιπτώσεις ιδιαίτερης εξαγωγικής προσπάθειας είτε για νέες αγορές ή συνδυασμό των ανωτέρω επιδόσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους Κανονισμούς και Κριτήρια του Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών, πατήστε εδώ.
_______________________________________________
© 2013 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Εμπορίου