Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Κλάδος Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων«Κήπος της Μεσογείου» και δικαίως ονομάζεται η Κύπρος με την μεγάλη γκάμα φρούτων και λαχανικών που παράγονται στο πλούσιο έδαφος της.

Το εύφορο έδαφος σε συνδυασμό με ένα αριθμό μοναδικών μικροκλιματολογικών συνθηκών επιτρέπουν στην Κύπρο τη διάθεση ποικιλίας προϊόντων υψηλής ποιότητας, τα οποία παράγονται με τεχνικές φιλικές προς το περιβάλλον, συσκευάζονται σε εγκαταστάσεις τελευταίας τεχνολογίας και πληρούν τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας .......- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
- ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
- ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ

Ανακοινώσεις Κλάδου


Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ