Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Προώθηση Εμπορίου Υπηρεσιών


Βασική επιδίωξη του Τομέα Προώθησης Εμπορίου Υπηρεσιών, είναι η ενθάρρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού των υπηρεσιών και η ανάδειξη της Κύπρου σε διεθνές εκπαιδευτικό, ιατρικό, ερευνητικό και κυρίως σε περιφερειακό κέντρο παροχής υπηρεσιών, σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού.- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
- ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
Hide details for [<table><tr><td valign="top">] - [</td><td><a href="/mcit/trade/ts.nsf/All/26F7ECDB4E4D7513C2257C74005B9955?Op
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
[Replication or Save Conflict]

Section Announcements


Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ