Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής    Ο Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής είναι υπεύθυνος για την έκδοση αδειών εξαγωγής για είδη διπλής χρήσης, όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό.

    Είναι επίσης υπεύθυνος για την έκδοση αδειών εισαγωγής για κλωστοϋφαντουργικά και χαλυβουργικά προϊόντα, για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τον έλεγχο του εμπορίου ακατέργαστων διαμαντιών (Διαδικασία Κίμπερλυ) και της νομοθεσίας για το εμπόριο ειδών που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.


- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
- ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ, ΓΙΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ Η ΑΛΛΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ Η ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Η ΤΙΜΩΡΙΑ
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΙΜΠΕΡΛΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ
- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ

Section Announcements


Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ