Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Εμπορίου

Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου

Θεόδωρος Θεοδώρου - Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Αρ. Γραφείου: 203, Όροφος: 2ος
Τηλ: 22867330
Φαξ: 22304924Ευδοκία Γεωργίου Κομματά - Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: 22 867134
Φαξ: 22 304924
email:
 egeorgiou@mcit.gov.cyΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ