Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας ΚαταναλωτήΈντυπο Γνωστοποίησης Επικίνδυνου Προϊόντος
Όνομα Παραγωγού :
(Εταιρεία, Εμπορική Επωνυμία, άλλο)
*

Πλήρης Διεύθυνση / Ταχ. Κώδικας :
*

Email :
*

Fax :
Τηλέφωνο:
Όνομασία Επικίνδυνου Προϊόντος :
*

Παρτίδα Προϊόντος :
*

Διατυπώστε σε συντομία και με σαφήνεια τον κίνδυνο που παρουσιάζει το προϊόν:
*

Πληροφορίες που οδηγούν στην ανίχνευση του προϊόντος:
(Τόπος πώλησης, εύκολη αναγνώριση, κωδικός/μοντέλο, χώρα προέλευσης)
Δράση που αναλήφθηκε από τον παραγωγό:
*

Ονοματεπώνυμο καταναλωτή:
*

Ηλεκτρονική διεύθυνση καταναλωτή:
*

Τηλέφωνο καταναλωτή:
Επαρχία καταναλωτή:
*


Επισύναψη φωτογραφίας όπου υπάρχει (το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4Mb)


captcha
*


Πληκτρολογήστε τα γράμματα ή/και αριθμούς που βλέπετε στα αριστερά:1. Θα σας γνωριστεί λήψη των πληροφοριών σας.

2. Προσοχή! τα πεδία με * είναι απαραίτητο να συμπληρώνονται.

με την δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων   Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις