Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιοήτητας

KOΠΠ / CYS-CYSAB

Επικοινωνία

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Α. Αραούζου 13-15
1421 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλ.: +357 22 409353
Φαξ: +357 22 754103
Ηλ. Ταχ.: chchristofi@papd.mof.gov.cy


Gov.cy