Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιοήτητας

Διεθνείς Σχέσεις

IRMM

Συνεργασία με IRMMTo IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements) που εδρεύει στο Geel (Βέλγιο) αποτελεί το Κοινοτικό Ινστιτούτο για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των μετρήσεων. Τα τελευταία χρόνια το IRMM στηρίζει διάφορες δραστηριότητες στον τομέα αυτό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ειδικότερα τις υπό ένταξη χώρες.Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει υπογράψει ένα πλαίσιο συνεργασίας που καλύπτει:
    • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (στην Κύπρο κι αλλού στην Ευρώπη)
    • Δωρεάν προσφορά πρότυπων υλικών αναφοράς για διάφορους τομείς εργαστηριακής δραστηριότητας
    • Δωρεάν συμμετοχή κυπριακών εργαστηρίων σε προγράμματα διεργαστηριακού ελέγχου

No documents foundGov.cy