Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιοήτητας

Διαπίστευση

ΑξιολογητέςΗ έγκριση των Αξιολογητών Διαπίστευσης καθορίζεται στη Διαδικασία OP 02

Εκπαίδευση Αξιολογητών
Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην εκπαίδευση των αξιολογητών. Πρόκειται για μια συνεχιζόμενη διαδικασία που στοχεύει όχι μόνο στην έγκριση των Αξιολογητών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, αλλά και στη διατήρηση της επάρκειάς τους.


No documents foundGov.cy