Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιοήτητας

Διαπίστευση

Συμβούλιο ΔιαπίστευσηςΜε βάση τη νομοθεσία το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΠΠ έχει τη συνολική ευθύνη για τη διαχείριση του ΚΟΠΠ και λειτουργεί ειδικότερα κι ως Συμβούλιο Διαπίστευσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εκχωρήσει αυτή την αρμοδιότητα σε ειδική επιτροπή, την Επιτροπή Ανασκόπησης (Review Committee) αποτελούμενη από Συντονιστές Αξιολογητές και Αξιολογητές του CYS-CYSAB (πλην των εμπλεκομένων στην Ομάδα Αξιολόγησης στην κάθε περίπτωση). Η λειτουργία της Επιτροπής Ανασκόπησης περιγράφεται στη διαδικασία OP 05.

No documents foundGov.cy