Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιοήτητας

Διεθνείς Σχέσεις

EUROMED Quality Programme


O ΚΟΠΠ συντόνισε τη συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωμεσοσειακή Συνεργασία σε σχέση με ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για την Ποιότητα (Euromed Quality Programme). Το πρόγραμμα αυτό που διάρκεσε πέντε χρόνια (2004-2008) επικεντρώθηκε στα παρακάτω θέματα:
  • Τυποποίηση
  • Εργαστηριακός έλεγχος
  • Πιστοποίηση
  • Επιθεώρηση
  • Διαπίστευση
  • Μετρολογία.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος, η Κύπρος, νέο τότε μέλος σην Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποίησε τη διπλή της ιδιότητα (Ευρώπη, Μεσόγειος) συμμετέχοντας τόσο ως αποδέκτης των άμεσων ωφελημάτων του Προγράμματος όσο και ως παροχέας εκπαιδευτικών υπηρεσιών σ' αυτό. Το γεγονός είχε πολλαπλή σημασία και σηματοδότησε την αναβάθμιση των σχέσεων με χώρες της περιοχής.

No documents foundGov.cy