Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιοήτητας

KOΠΠ / CYS-CYSAB

Όραμα και ΣκοπόςΟ ΚΟΠΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος αντιπροσωπεύει την Κύπρο σε διεθνές επίπεδο στους τομείς της διαπίστευσης και τεχνικής πληροφόρησης. Βασικοί του σκοποί είναι η εξυπηρέτηση των καλώς νοουμένων συμφερόντων της Κυπριακής βιομηχανίας και του εμπορίου στη σημερινή ελεύθερη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Αναλυτικά οι βασικοί σκοποί του οργανισμού είναι:

    • η εισαγωγή και διαχείριση του εθνικού συστήματος διαπίστευσης
    • η εισαγωγή και λειτουργία του συστήματος επιθεώρησης και εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής
    • η διαχείριση του εθνικού συστήματος τεχνικής πληροφόρησης
    • η υλοποίηση δράσεων για προώθηση και στήριξη υποδομών ποιότητας

No documents foundGov.cy