Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιοήτητας

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο

Καλωσορίσατε


Ο ΚΟΠΠ (CYS-CYSAB), λειτουργεί με βάση τον περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμο (Ν156(Ι)2002). Σύμφωνα με την νομοθεσία, ο ΚΟΠΠ αποτελεί τον εθνικό οργανισμό για την ποιότητα.
Πιο συγκεκριμένα, ο ΚΟΠΠ αποτελεί τη νομική οντότητα στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί ο Κυπριακός Φορέας Διαπίστευσης με παροχή υπηρεσιών σε:

  • Εργαστήρια Δοκιμών (συμπεριλαμβάνονται Κλινικά Εργαστήρια)
  • Εργαστήρια Διακριβώσεων
  • Φορείς Ελέγχου
  • Φορείς Πιστοποίησης Προϊόντων (συμπεριλαμβάνονται Φορείς Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων)Gov.cy